Връзки към старите страници на ККЕ

Международните страници на ККЕ постепенно се прехвърлят на нов формат. Можете да намерите вече обновените страници (с цялото си съдържание) на следната връзка

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЦК НА ГКП: За позицията на Компартията на Гърция в Европарламента

 

1. Централният комитет на Комунистическата партия на Гърция, отчитайки тенденцията, която се формира през последните години в парламентарната група „Европейски обединени леви / Ляво-зелени от Севера“ (GUE/NGL), и ситуацията, която се развива след изборите за Европейски парламент, относно нейния състав, прие решение за неучастие на евродепутатите от КПГ в нито една от парламентарните групи на Европейския парламент. Централният комитет на КПГ напомня, че основния ангажимент, който е взела върху себе си КПГ пред гръцкия народ, – това е задължението да разкрива антинародните планове, разработвани в недрата на ЕС и, преди всичко, да способства за засилване на борбата на народите срещу империалистическия ЕС, за завоюването на народите на тяхна собствена власт. Този ангажимент е невъзможно да бъде изпълнен с участието на евродепутатите от КПГ в политическите парламентарни фракциии, които основно украсяват и подкрепят ЕС.

2. КПГ до неотдавна участваше в състава на парламентарната група на „Европейски обединени леви / Ляво-зелени от Севера“ (GUE/NGL). Участието на нашата партия в тази група, от 1994 година, в други условия, за разлика от сега, беше продиктувано от необходимостта за облекчаване на участието на евродепутатите от КПГ в работата на Европейския парламент и за използване на някои възможности за координация с другите компартии. От самото начало на създаването се „Европейски обединени леви / Ляво-зелени от Севера“ (GUE/NGL) имаше конфедеративна основа, без обща идеологическа платформа или програмно сближение, със съхранена идейно-политическа самостоятелност на всяка партия и за провеждане на консултации по технически въпроси, свързани с дейността на Европейския парламент. За тези 20 години и, особено след създаването на Партията на европейските леви (ПЕЛ), в рамките на „Европейски обединени леви / Ляво-зелени от Севера“ (GUE/NGL) течеше непрекъсната борба на КПГ със силите, участващи в ПЕЛ, стремящи се да наложат на всички останали своите позиции, превръщайки тези позиции в позиции на парламентарната група. Тези сили на ПЕЛ при всеки удобен случай нарушаваха конфедеративния характер на парламентарната група. В тази дейност особено активни бяха „Левите“ (Die Linke) от Германия и СИРИЗА от Гърция.

3. Тази картина и положението значително се влошиха през последно време. В частност:
Конфедеративният характер на „Европейски обединени леви / Ляво-зелени от Севера“ (GUE/NGL) фактически се нарушаваше, тъй като партиите от ПЕЛ излизат с единна позиция, като група, изказваща се в комисиите и в пленарните заседания на Европарламента на базата на тяхната обща платформа. представяйки позициите на ПЕЛ като позиции на GUE/NGL. Ситуацията се вложава и от това, че ЕС, в контекста на своята продължаваща реакционност, отдава приоритет на функционирането на европейските партии, гарантиращи още по-голямо засилване на Европейската комисия и нейните многообразни механизми.
КПГ е подложена на нападки и се предприемат опити за прикриване и изкривяване на нейните позиции.
Извеждат се „общи позиции“ по сериозни въпроси, засягащи политиката на ЕС и международните събития, без оглед на разногласията, узказани в Европарламентарната група от КПГ, и нашите позиции в много случаи не получават гласност.
Разработва се сътрудничество на GUE/NGL с политическите групи на социалистите и зелените, за да се постигне на някакъв, т.нар., „ляв блок“, както следва от изказването на кандидата на ПЕЛ за Председател на Европейската комисия Ал. ЦИпрас. Освен това, в Европейския парламент GUE/NGL е подписвала съвместни резолюции по много сериозни въпроси дори с Европейската народна партия и с либералите (напр., Съвместната резолюция за дългосрочната финансова рамка 2014-2020 година).
Силите, влизащи в GUE/NGL , като например немската партия Die Linke,  участват в антикомунистическата кампания на ЕС, във фалшифицирането на историческата истина, в антиисторическото приравняване на комунизма с фашизма, в дискредитацията на социалистическото строителство и завоеванията на работническата класа.

4. В продължение на много години европарламентарната група на КПГ заставаше срещу това опасно подхлъзване. Тя се бореше срещу недопустимата позиция на политическите партии и парламентаристите, участващи в GUE/NGL  и подкрепящи войната в Либия, намесата на ЕС в Централноафриканската Република, във вътрешните работи на Сирия или в подривната кампания срещу Куба, които не осъдиха намесата на ЕС в Украйна. Тя се бореше срещу позициите на ПЕЛ, че е възможно управлението на кризата в полза на народа, запазвайки властта на монополите. Тя се сблъска с позицията за украсяване на империалистическия характер на ЕС и твърдяща, че този съюз на монополите може да бъде съюз в полза на народите. Но, въпреки усилията на КПГ, GUE/NGL се използва като инструмент на ПЕЛ. Всичко това означава, че се създава съвършено негативна ситуация и нови условия, които възпрепятстват продължаването на нашето участие в GUE/NGL. Продължаването на участието на КПГ в такава група, в която доминират тези сили, поставя бариери пред нашата идеологическа, политическа и организационна самостоятелност в Европейския парламент, за провеждането на стратегия в полза на работническата класа и народните слоеве от нашата страна и от Европа, за реорганизация на комунистическото движение в Европа. Същевременно, продължаването на участието на КПГ в GUE/NGL би могло да се използва в качеството на „ляво алиби“ за въвеждането на опортюнистически и социалдемократически политически курс на партиите, действащи в полза на ЕС и одобряващи капиталистическото варварство.

5. Неучастието на депутати на КПГ в някаква конкретна политическа група на Европарламента от сега съществуващите, а също и трудните рамки за работа в Европейския парламент, не могат да попречат на работата на КПГ. Евродепутатите на КПГ ще продължат своята борба, без каквито и да било ненужни ангажименти, в полза на  интересите и правата на работническата класа, народните слоеве, срещу ЕС и неговата политика, засилвайки борбата срещу капиталистическото варварство, гарантирайки си правото на самостоятелна, ефективна идейно-политическа дейност на КПГ. Те ще продължат да разобличават същността на ЕС, а също и пагубната роля на партиите, членуващи в ПЕЛ, на партиите, отказали се от борбата срещу ЕС и за свалянето на властта на капитала в своите страна и извън техните граници. Тези сили, прокарвайки политика за украсяване на ЕС, изправяйки се сред народното движение в подкрепа на монополите, участвайки в антинародни правителства (Италия, Франция, в регионалните правителства на Германия, Испания), не само не подпомагат за прокарването на народните интереси, но и водят народното движение на своите страни към приспособленчество и отстъпление.

6. КПГ неуморно ще продължава своите усилия за реорганизацията на комунистическото движение, за развитието на двустранните отношения с комунистическите партии, представени в Европейския парламент, с десетките комунистически партии от Европа и от целия свят. Тя активно ще участва в международните и регионалните срещи и ще засили своята работа в рамките на Инициативата на 29-те комунистически и работнически партии от Европа (заб.ред. – от България участник в Инициативата е Съюзът на комунистите в България) срещу Европейския съюз, срещу неговите партии и политики, за развитие на съвместна дейност в полза на народните интереси.

Атина
06/05/2014

ЦК на КПГ