Връзки към старите страници на ККЕ

Международните страници на ККЕ постепенно се прехвърлят на нов формат. Можете да намерите вече обновените страници (с цялото си съдържание) на следната връзка

Дихотомното (разделително) „решение“ което се налага в Кипър и опасните събития, които се развиват в региона, носят отпечатака на империалистическите планове

На 11-ти юли 2017г. се проведе в гръцкия парламент дебат на лидерите на политическите партии, относно развитието на кипърския въпрос и резултатите от преговорите в Женева.
 
Димитрис Куцумбас, Генерален Секретар на ЦК на ККЕ, подчерта, че кипърският проблем е един международен проблем на интервенция и окупация на северната част на Кипър от Турция. Носи ярко печата на интервенцията на НАТО, но също така и на цялостните империалистически планове в региона.  
Той напомни, че ККЕ в миналото се беше противопоставила борчески срещу дихотомния план „Анан“ (който разделяше острова на две), един план който не беше нито справедлив, нито устойчив, а въвличаше в нови и опасни приключения народите на Кипър, Гърция и Турция.
 
Подчерта, че в последно време „решението“, което се „готви“ под прикритието за „Двуобщностна - двузонална федерация“, е дихотомно и опасно за Кипър, и Д. Куцумбас добави: 
„Ние се опасяваме, че в тази насока се намират и предложения, коитои се подготвят от различни центрове в САЩ, Великобритания и ООН, със съвместното съгласие и отговорност на кипърското и на гръцкото правителство, както например са предложенията за международна военно-полицейска сила с участието на турски военни части, или пък подготовката на един специален механизъм за наблюдение на приложението на едно решение, преди то дори да е изнамерено. 
Реално, систематичното намешателство на САЩ, Великобритания, Франция и ЕС като цяло, става за да бъдат ускорени преговорите и да се подпише един договор, насочено е към създаването на „свършени факти“ с цел да се проправи пътят за експлоатацията на енергийните залежи на острова, в полза на представителите на буржоазните класи на съответните държави и в полза на различните евроатлантически планове. 
В същото време, това намешателство има за цел да бъде използвана геостратегическата позиция на Кипър, където са разположени натовски - британски бази, в противопоставянето с Русия, в условията на по-нататъшно изостряне на така или иначе изострените вече международни противоречия.“ 
 
Същевременно Д. Куцумбас подчерта и отговорноста, която поемат бържоазните политически сили за това опасно развитие на нещата, отбелязвайки:  
„Отговорноста на правителството СИРИЗА-АНЕЛ, както преди това и на „Нова Демокрация“, но и на останалите буржоазни партии, които пропагандират евро-натовския „обор“ като единствен път за страната ни, е огромна. 
От една страна възхвалявате и ни представяте като фактор за осигуряване на „мира и сигурноста“ в региона участието на Гърция и Турция в НАТО, а когато турските провокации превишат всяка граница, когато въздушното пространство и териториалните води на страната ни стават буквално „цедка“ от турските нарушения, тогава изваждате от „ръкава си една нова карта“, един нов „спасителен пояс“, тъй наречения „тристранен съюз“ между страна ни, Израел, Кипър и Египет. 
И в двата случая култивирате фалшиви надежди, че или ухажвайки Турция, или викайки „полицая“ на САЩ в Източното Средиземноморие, ще успеем и тук в Гърция, но и в Кипър, за да се възползваме от прословутите енергийни залежи за излизане от кризата. Лъжете и го правете съснателно! Защото знаете много добре, че печалбите от тези залежища ще влязат в джобовете само на енергийните гиганти, на монополите от този сектор.
 
Тези залежи в условията на монополистическия капитализъм – на империализма, теглят като магнит върху себе си империалистическите противоречия и пораждат войните.“ 
Накрая, позовавайки се на предложението на ККЕ, Д. Куцумбас каза: 
„Ето защо основата върху която се базира позицията на Комунистическата Партия на Гърция, е в разрез с интересите на които вие служите, в разрез със условията които създавате, за да се осъществят чужди планове, против реалните интереси на народа на Кипър – и на кипърските гърци и на кипърските турци – както и на гръцкия народ, който се намира във вихъра на чужди за него интереси, така и на турския народ, който кърви под един авторитарен режим и лее кръвта си за интересите на турската плутокрация. Ние се борим за единните интересите на всички трудещи се от Кипър, а не за енергийните монополи от САЩ, НАТО и от другите ви съюзници! 
Подчертаваме необходимостта от координиране на борбата на работническата класа и на рародните слоеве на Кипър, Турция и Гърция, за да се премахнат последствията от окупацията, в една перспективата на цялостно освобождаване от оковите на експлоатация. Ни сме за незабавно изтегляне на окупационните сили и всички други чужди военни сили от Кипър. 
Ние се борим цялостно за премахването на последиците от турската окупация, за спирането на процеса на колонизация и за справяне с този проблем, като се вземат предвид социалните и хуманитарните принципи, и правото на завръщане на бежанците по домовете си. Изискваме затварянето на натовските - великобритански бази и премахване на статуса, който те имат толкова години, продължаваме борбата за затваряне и на базата в Суда на остров Крит и на другите американо-натовски бази и щабове в Гърция. Смятаме, че борбата на работническата класа и на народните слоеве трябва да е насочена към една само цел, за свободен Кипър с един-единствен господар - нейния народ, а именно кипърските гръцки и кипърските турци, арменците, латинците и маронитите. 
Една къпърска държава, единна, независима, с един-единствен суверенитет, едно-единствнно гражданство и единен международен субект, без чужди бази и войски, без чужди гаранти и покровители.“

 

14.07.2017