Връзки към старите страници на ККЕ

Международните страници на ККЕ постепенно се прехвърлят на нов формат. Можете да намерите вече обновените страници (с цялото си съдържание) на следната връзка

ЗА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ГЪРЦИЯ И БИВШАТА ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИА (БЮРМ)

Споразумението между правителствата на Гърция и БЮРМ бе постигнато с откритата намеса на САЩ, НАТО и ЕС. То бе подписано и подпечатано в съответствие със сроковете и графиците, определени от тези империалистически сили и организации, за завършването на евроатлантическата интеграция в Западните Балкани. Това е съвсем ясно от текста на споразумението и не случайно първи го приветсваха Държавният Департамент на САЩ, НАТО и ЕС.

Поради тази именно причина целият процес бе съсредоточен върху името на БЮРМ, а редица критични и възлови въпроси, като например предотвратяването на иредентизма с приемането на необходими промени в конституцията на съседната страна, не само бяха оставени за едно несигурното бъдеще, но дори ситуацията се усложни още повече с приемането от страна на гръцкото правителство на клаузите за „македонски гражданин“ и „македонски език“, които представляват „семената“ на един бъдещ иредентизъм. По този начин това споразумение не може да е в полза на народите от двете страни, както и за останалите народи в региона.

Твърденията на гръцкото правителство, че това споразумение ще гарантира мирνοτο съвместно съществуване, сътрудничество и стабилност на Балканите и в по-широкия регион, са напълно лъжливи, заблуждаващи и неисторически. Съзнателно е премълчан и игнориран фактът, че НАТО и ЕС са фактори на нестабилност, на прекрояване на границите, на подбуждане на национализъм и иредентизъм. Балканските народи усещат това присъствие на империалистите много болезнено през последните годините.

Премълчава се също и това, че участието на Гърция, Турция, Албания, Черна гора, България и Румъния в НАТО и екстензията на плановете на ЕС съществуват съвместно с оспорването на границите, с нарушения на суверенните права на държавите, с възбуждането дори на несъществуващи малцинствени въпроси в ущърб на народите от района. Гръцко-турските отношения са най-типичният пример за това.

Премълчава се в крайна сметка и това, че нашият регион се намира в „окото на бурята“ на империалистическите антагонизми, и поради това се умножават интервенциите, предвижването и разполагането на мощни военни сили, създаването на нови военни бази и прочее. Интеграцията на страните от Западните Балкани в НАТО и ЕС е част от тези общи планове в насоката на засилването на противопоставянето с други мощни държави, като Русия.

Правителството на СИРИЗА-АНЕЛ се е превърнало в най-добрия знаменосец на плановете на НАТО и ЕС в региона, в полза и на интересите и на гръцкия капитал, който има претенции за по-голям дял от преразпределянето на региона, от грабежа и експлоатацията на народите. Това е другата страна на антинародната политика, която мачка и руши правата и доходите на народа.

СИРИЗА, под покритието на космополитизма, оправдава изцяло ролята на империализма, култивирайки илюзията, че разширяването на империалистическите организации ще гарантира мира и приятелството мвжду народите. Въпреки привидната им опозиция, той се подпомага от националистическите сили, които въпреки че реагират на споразумението, не оспорват в никакъв случай укрепването на НАТО и ЕС в региона.

Комунистическата Партия на Гърция призовава гръцкия народ, но и народите от региона да засилят своята солидарността и съвместната си борба срещу империалистическите планове, срещу национализма, срещу НАТО и ЕС. Да не мине самоуспокоението и пропагандата, която правителството се опитва да култивира.

 

Атина, 14 юни 2018г.

Пресубюрото на ЦК на КПГ