Връзки към старите страници на ККЕ

Международните страници на ККЕ постепенно се прехвърлят на нов формат. Можете да намерите вече обновените страници (с цялото си съдържание) на следната връзка

Десетки комунистически и работнически партии изискват спешни мерки мерки за защита на здравето и правата на народите

85 Комунистически и Работнически Партии от цял свят подписаха съвместното изявление
за ситуацията в света, причинена от пандемията на новия коронавирус.

В съвместно си изявление, инициирано от Комунистическата Партия на Гърция, партиите
декларират своята подкрепа на лекарите и медицинските сестри, както и на хората, заразили се от тази болест.

Второ, осъждат огромните липси и недостатъци в общественното здравеопазване, които са резултат от антинародните политики на комерсиализация и приватизация на здравеопазването, с единственна цел стимулирането на конкурентноспособноста и печалбите на монополистичните групи, политики провеждани от правителствата слуги на едрия капитал.

Партиите подчертават, че тази ситуация показва антисоциалната същност на капитализма, както и превъзходството на социалистическата общественна система. Комунистическите и работнически партии изискват да се предприемат всички необходими мерки срещу пандемията, чрез укрепване на системите за обществено здраве.

Следва пълният текст на съвместното изявление, както и подписите на партиите:

Комунистически и работнически партии

Спешни мерки за защита на здравето на народите и правата на работниците

Ние, комунистическите и работническите партии с чувство на отговорност към нашите народи декларираме, че сме тук, начело на борбата за предприемане на незабавни мерки и действия за защита на здравето и правата на работническата класа и народите, ние сме навсякъде!

Изказваме искрената си благодарност на лекарите и медицинските сестри, на персонала на болниците, на медицинските институции, които се борят с тоси страшен проблем. Изразяваме солидарността си с тези хора, които страдат от пандемията CoVID-19 и им пожелаваме бързо възстановяване от това заболяване.

Приветстваме тези държави, които изразяват своята солидарност с най-засегнатите от коронавируса страни. Дейности свързани с доставяне на лекарства, медицинско обурудване и специалисти от страни като Китай, Куба и Русия, дейности които са в противовес с бездействието на Европейския Съюз.

Пандемията CoVID-19 показва трагичните и дълбоки слабости на здравната система във всички капиталистически страни, които баха известни и преди появата на коронавируса. Тези недостатъци са възникнали не случайно, те са резултат от антинародната политика,
на комерсиализация и приватизация на здравеопазването, с единственна цел стимулирането на рентабилността и печалбите на монополистичните групи, политики провеждани от правителствата слуги на едрия капитал. Тази политика отменя и анулира огромния научен и технологичен потенциал, който е натрупан днес, и дава възможност за да бъдат покрити всичките народни нужди за профилактика и лекуване.

Днешният опит разкрива за още един път антисоциалната и паразитна същност на капитализма и доказва превъзходството на социалистическата общественна система за централизирано научно планиране, чийто критерий ще са потребностите на народа, които в сферата на здравеопазването могат да бъдат осигурени чрез широкото и развито ниво на първостепенни  медицински услуги и на профилактика, чрез съвременна болнична инфраструктура, чрез лекарския и средния медицински персонал, лекарствата, лабораториите, лабораторните изследвания и всичко необходимо за покриване на постоянните и извънредните нужди на хората.

Предшестващото забавяне на световния икономически растеж продължава и се задълбочава днес поради разпространението на коронавируса и това увеличава риска от нова криза през следващия период. Въпреки призивите на служещите на едрия капитал правителства, за единство, те предоставят на широко финансова подкрепа на монополистичните групи и отново се стремят да прехвърлят тежестта на кризата върху работниците и другите народни слоеве.
Работниците и народите не могат и не трябва да продължават да плащат!
„Личната отговорност“, която изискват от гражданите, не може да се използва като предлог за прикриване на отговорността на държавите и правителствата. Днес дредприемането на необходимите мерки изисква борба от страна на народите срещу политиката на стимулиране на монополистичните групи, която жертва нуждите и здравето на народите пред олтара на капиталистическата печалба.

Комунистическите и работнически партии изискват незабавното приемане на всички необходими мерки за борба с пандемията, включително и следните:

 • Незабавно държавно финансиране на системите за обществено здравеопазване, приемане и назначаване на работа на постоянен лекарски и медицински персонал, който ще има пълни трудови права. Покриване на всички нужди за отделения за интензивно лечение и терапия и осигуряване на нужната инфраструктура необходима за пълноценното функциониране на обществените здравни услуги и провеждането на цялостни лекарски изследвания.
 • Незабавно безплатно обезпечаване от държавата на населението с всички необходими средства за профилактика и защита (маски, ръкавици, антисептици и и т.н.) и борбата със спекулацията и спекулантите. Незабавно осигуряване на защитни мерки за целия медицински персонал, който рискува живота и здравето си в битката с коронавируса.
 • Защита на доходите и на правата на трудещите се. Да се спре произволът на капитала, който под предлог на пандемията CoVID-19 извършва масови уволнения и нарушава трудовите права относно заплати, работно време, отпуски и други трудови права. Вземете незабавни мерки за защита трудещите се и на работните места.
 • Не на погазването на демократичните права на народите под предлога на коронавируса.
 • Да се премахнат всичките санкции и мерки за икономическа изолация, които в тази ситуация са още по-несправедливи и престъпни и усложняват живота на народите, срещу които са насочени, да се предприемат всички необходими мерки за защита на здравето и живота на народите.
 • Ние казваме „не“ на империалистическите интервенции и военните учения, като тези извършвани от НАТО, и изискваме държавните ресурси да бъдат пренасочени към нуждите на народите, т.е. за финансиране на здравните системи и за социалното осигуряване.

 

 

 

 1. Communist Party of Albania
 2. Communist Party of Argentina
 3. Communist Party of Armenia
 4. Communist Party of Australia
 5. Party of Labour of Austria
 6. Communist Party of Azerbaidjan
 7. Communist Party  of Bangladesh
 8. Communist Party of Belgium
 9. Brazilian Communist Party
 10. Communist Party of Britain
 11. New Communist Party of Britain
 12. Party of the Bulgarian Communists  
 13. Union of Communists in Bulgaria  
 14. Communist Party of Canada
 15. Communist Party of Chile
 16. Socialist Workers Party of Croatia
 17. Communist Party of Cuba
 18. AKEL, Cyprus
 19. Communist Party of Bohemia & Moravia
 20. Communist Party  in Denmark
 21. Communist Party of Denmark
 22. Egyptian Communist Party
 23. Communist Party of El Salvador
 24. Communist Party of Finland
 25. Communist Revolutionary Party of France
 26. Pole of Communist Revival in France
 27. Unified Communist Party of Georgia
 28. German Communist Party
 29. Communist Party of Greece
 30. Hungarian Workers Party
 31. Communist Party of India
 32. Communist Party of India (Marxist)
 33. Tudeh Party of Iran
 34. Workers Party of Ireland
 35. Communist Party of Ireland
 36. Communist Party of Israel
 37. Italian Communist Party
 38. Communist Party (Italy)
 39. Jordanian Communist Party
 40. Socialist Movement of Kazakhstan
 41. Workers Party of Korea
 42. Party of Communists of Kyrgyzstan
 43. Socialist Party of Latvia
 44. Socialist Party (Lithuania)
 45. Communist Party of Luxembourg
 46. Communist Party of Malta
 47. Communist Party of Mexico
 48. Popular Socialist Party - National Political Association, Mexico
 49. Nepal Communist Party
 50. Communist Party of Macedonia
 51. Communist Party of Norway
 52. New Communist Party of the Netherlands
 53. Communist Party of Pakistan
 54. Palestinian People’s Party
 55. Palestinian Communist Party
 56. Paraguayan Communist Party
 57. Peruan Communist Party
 58. Communist Party of Poland
 59. Portuguese Communist Party
 60. Philippines Communist Party [PKP 1930]
 61. Communist Party of Puerto Rico  
 62. Romanian Socialist Party
 63. Communist Party of the Russian Federation
 64. Russian Communist Workers Party
 65. Communist Party of the Soviet Union
 66. New Communist Party of Yugoslavia
 67. Communists of Serbia
 68. Communist Party of Slovakia
 69. South African Communist Party
 70. Communist Party of Spain
 71. Communist Party of the Workers of Spain
 72. Communists of Catalonia
 73. Galizan People's Union
 74. Communist Party of Sri Lanka
 75. Communist Party of Swaziland
 76. Communist Party of Sweden
 77. Sudanese Communist Party
 78. Syrian Communist Party
 79. Syrian Communist Party - Unified
 80. Communist Party, Switzerland  
 81. Communist Party of Turkey
 82. Communist Party of Ukraine
 83. Union of Communists of Ukraine
 84. Communist Party USA
 85. Communist Party of Venezuela

 

 

30/3/2020