Lidhje me faqet e vjetra të PKG

Faqet e ndërkombëtare të PKG transferohen gradualisht në format të ri. Ju mund të gjeni faqet e mëparshme qe tashmë jane përmirsuar (me të gjitha përbërjet e tyre) në linkun e mëposhtëm.

Photos/Videos 2016

[04.02.2016] The working people demanded: Take back the law-guillotine

[27.01.2016] The people's resistance can block the political line of the government

[18.01.2016] KKE: Rupture and conflict with capital and its power

[08.01.2016] Workers’ protests against the new anti-people plans of the government