Lidhje me faqet e vjetra të PKG

Faqet e ndërkombëtare të PKG transferohen gradualisht në format të ri. Ju mund të gjeni faqet e mëparshme qe tashmë jane përmirsuar (me të gjitha përbërjet e tyre) në linkun e mëposhtëm.

Shpallje e KQ të Partisë Komuniste të Greqisë (KKE) për Kongresin e 20-të të Partisë

Komiteti Qendror i Partisë Komuniste të Greqisë (KKE), në takimin e tij, vendosi që Kongresi i 20-të i Partisë Komuniste të Greqisë (KKE) të mbahet gjatë periudhës 30 Mars deri më 2 Prill, 2017, me temat e mëposhtme:

1. Raporti i veprimtarisë të KQ nga Kongresi i 19-të deri në Kongresin e 20-të dhe detyrat e reja të Partisë deri në Kongresin e 21-të.

2. Zgjedhje të Komitetit të ri Qendror dhe të Komitetit Qendror të Kontrollit Ekonomik.

Publikimi i Qëndrimeve të KQ për Kongresin e 20-të të Partisë do të bëhet të Dielën, 18 Dhjetor, së bashku me "Gazetën Rizospasti të së Dielës".

ATHINË 12/12/2016

K.Q i Partisë Komuniste të Greqisë (KKE)