Links to the old web pages of KKE

The international sites of KKE gradually move to a new page format. You can find the previous versions of the already upgraded pages (with all their content) following these links:

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Merkez Komitesi’nin Uluslararası İlişkiler Bölümü’nun metni

ABD-NATO-AB’nin tehlikeli planlarına ve Yunanistan’ın bunlara dahil olmasına ilişkin KKE’nin pozisyonu hakkında

 

Son günlerde birçok uluslararası medya organı, sağcı ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi’nin açık desteğinin yanısıra ‘Merkez Birliği’ ve faşist suç örgütü ‘Altın Şafak’ gibi diğer siyasi güçlerin katılımıyla Atina ve Selanik’te gerçekleşen ulusalcı eylem ve mitinglerin vesilesiyle dikkatini Yunanistan’a çevirmiş durumda. ‘’Makedonya Yunanistan’dır’’ ana sloganı ile ulusalcı ve faşist güçler, ülkemizin Eski Yugoslavya’nın Makedonya Cumhuriyeti ile ilişkileri ile ilgili halkın haklı endişesini kullanmayı ve milliyetçilik ile sahte yurtseverliğin zehrini saçmayı amaçlıyor.

 

KKE, bu mitingleri desteklemek bir kenara, bunların karşısında yer aldı; milliyetçiliğin bulanık denizlerinde balık avlamaya çıkan ve bunlara katılan faşistleri ‘aklayan’ YD’yi ve diğer partileri kınadı.

 

KKE’nin bu mitingleri desteklediğini yayımlayan Arnavut gazetesi ‘Shekulli’ (‘Asır’), ancak mide bulantısına neden olabilir. KKE Merkez Komitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, gazeteden okuyucularına yanlış haber yaymaktan vazgeçmesini ve derhal düzeltme yapmasını talep ettiği halde, bu hâlâ gerçekleşmedi. Diğerlerin yanında görülmektedir ki, burjuva siyasi güçlerinin ve ana medya organlarının yaydığı ‘Büyük Arnavutluk’ fikri,kör ediyor. Lakin, hiçkimse KKE’yi ve faaliyetlerini lekeleyemez.

 

KKE, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren Yunan burjuvazisinin yayılmacı ‘megali idea’ ideolojisine daima karşı çıktı. Bunun ve bölgede gelişmiş ve gelişmekte diğer yayılmacı fikirlerin, emekçileriyabancı bayrakların,sermaye uğruna kan dökerek patronların bayraklarının altınasokmayı amaçlıyor. KKE, yayılmacı fikirlere, milliyetçiliğe ve sahte yurtseverliğe karşı güçlü bir ideolojik-siyasi cepheye sahip. 1992 yılında Yunanistan’da patlayan (SİRİZA’nın kökeni SİNASPİSMOS dahil tüm diğer partilerin de katıldığı) milliyetçi kampanyalarda olduğu gibi, KKE hep doğruyu savundu: Makedonya’nın,şüphesiz, geniş bir coğrafyaya yayıldığını ve 1913 yılında imzalanan Bükreş Anlaşmasına göre dört ülke arasında paylaşıldığını vurguladı. Yunanistan %51’ini, Sırbistan (Eski Yugoslavya’Nın makedonya Cumhuriyeti) %39’unu, Bulgaristan %9,5’unu, Arnavutluk %0,5’ini aldı. Ayrıca, KKE şuna işaret ediyor;tüm Makedonya coğrafyasını içine alan‘‘Makedonya sadece Yunan’dır’’ sloganı, bu gerçekliğe şüphe koyuyor,bölgede savaş rüzgarları estiriyor. Milliyetçiliği ve ‘kurtarılmamış bölge’ (irredantizm) iddialarını besliyor.Lozan Anlaşması’nı şüphe eden Türkiye’deki egemen sınıfı gibi, Uluslararası Anlaşmaları yeniden revize etmeyi arzulayanlara zemin hazırlıyor. Bu, Balkanlar’daki barut deposunu ateşe verir.

 

KKE; komşu ülkenin NATO ve AB’ne kolayca üye olması için, ‘kurtarılmamış bölge’ iddiaları ile karşı karşıya gelmeden Eski Yugoslavya’nın Makedonya Cumhuriyeti’nin isim konusunda bir anlaşmaya varmaya çalışan ve sermaye kozmopolitizminin kültürünü yayan SİRİZA-ANEL hükümetinin karşısında durdu. Böylece, SİRİZA hükümeti, NATO, ABD ve AB’nin bayraktarlığını üstlendiğini gösteriyor. Yunanistan’daki Amerikan-NATO üslerini genişletiyor. Halkın sırtından ödenen savaş malzemeleri için muazzam miktarlar harcıyor. İsrail ve Suudi Arabistan gibi katil-devletlerle işbirliği geliştiriyor. ‘Batı Balkanlar’ olarak anılan ülkelerin NATO ve AB’nin emperyalist birliklerine üye olmalarını destekliyor. Avro-atlantik planlar, Rusya ve Çin’le gelişen sert rekabetlerin çerçevesinde çiziliyor.

 

Sözde ‘sol’ hükümeti bu manevralarla, Yunan halkının refah, barış ve güvenliği ile gerçekte hiçbir ilgisi olmayan ‘jeostratejik rolünü artırma’ perspektifi ileYunan sermayesinin kolayca Balkanlara sızmasını amaçlıyor.

 

KKE; NATO ve AB’ne üyeliğinin Yunan halkı ve her ülkenin halkı için bir güvenlik faktörü olmadığının altını çiziyor ve Türk-Yunan ilişkilerinin seyri bunu kanıtladığına işaret ediyor. Türk burjuvazinin saldırganlığı ana siyasi partilerinin (AKP ve CHP) aracılığı ile devam ediyor; Ege’de Yunanistan’ın egemenlik haklarını şüphe ediyor, uçak ve savaş gemileriyle sınır ihlallerini sürdürüyor, sınırları belirleyen anlaşmaları açıkça süphe ediyor, Ege’de deniz hukukunu uygulaması durumunda Yunanistan’ı savaşla tehdit ediyor vs.

 

KKE, Yunanistan’ın tehlikeli emperyalist planlara dahil olmasına karşı mücadeleyi yükseltiyor. Suda ve diğer yabancı üslerin kapatılmasını, sınır dışında görev yapan Yunan askerlerin geri dönmesini ve sadece bir işçi iktidarının halka garanti edeceği, ülkenin NATO ve AB’den kopuşunu talep ediyor.

 

KKE, emperyalistleri Balkanlar’dan ve bölgeden kovmak, yoksulluk ve savaşa neden olan barbar kapitalist sistemi alaşağı etmek için halkların kendi, ortak mücadelesinin umutlu yolunda yürüyebilmenin gerekliliğini vurguluyor.

 

Bu hedeflerle KKE, 27 Şubat Salı günü Sintagma meydanında (parlamentonun önünde) Merkez Komitesi’nin Genel Sekreteri, Dimitris Koutsoumpas’ın konuşma yapacağı büyük bir miting düzenleyeceğini ilan etti. Konu: ‘Balkanlar, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, Türk-Yunan ilişkileri, Kıbrıs meselesi’. Ardından Atina’daki Amerikan elçiliğine doğru yürüyüş gerçekleşecek. Ana sloganlar:

 

  • ABD-NATO-AB planlarına hayır
  • Dünya, emperyalistler tarafından yeniden paylaşılıyor, halklar bölünüyor
  • NATO’nun ‘pazarlamacısı’ rolünü oynayan SİRİZA-ANEL hükümetinin politikalarına hayır.

 

12.02.2018