Links to the old web pages of KKE

The international sites of KKE gradually move to a new page format. You can find the previous versions of the already upgraded pages (with all their content) following these links:

Halkların sağlığını ve haklarını korumak için acil tedbirler

Komünist ve işçi partileri olarak halklarımız karşısında sorumlu bir konumdayız. Buradayız! Her yerde işçi sınıfının ve halk kesimlerinin sağlığını korumak ve haklarını savunmak üzere acilen tüm gerekli tedbirleri alma mücadelesinin en ön saflarındayız.

Bu mücadelede büyük zorluklara rağmen savaşan doktorlara, hemşirelere hastane ve sağlık merkezi personellerine kalpten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

COVID-19’a yakalananlara dayanışma duygularımızı iletiyor ve acil şifalar diliyoruz.

Avrupa Birliği’nin ortada olmayışının aksine, en çok etkilenen ülkelerle dayanışma eylemlerini ortaya koyan, koruyucu malzeme ve sağlık personeli gönderen, Çin, Kübave Rusya gibi ülkeleri selamlıyoruz.

COVID-19 pandemisi, tüm kapitalist ülkelerin sağlık sistemlerinde koronavirüsün ortaya çıkmasından önce de varlığı bilinen trajik yetersizliklerden kaynaklanan tehlikenin üzerini örtemez. Bu yetersizlikler tesadüfen ortaya çıkmış olmayıp, burjuva iktidarları tarafından sağlığı özelleştirmek ve ticarileştirmek, tekel gruplarının kârlılığını yükseltmek için yürütülen halk düşmanı politikaların sonucudur. Bu politikalar bugün halk için tüm önlem ve sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterlilikteki bilimsel ve teknolojik imkanların önünde engel oluşturmaktadır.

Bugünün deneyimi, sosyalizmin ve halkın ihtiyaçlarına dayanan bilimsel merkezi planlamanın üstünlüğüne ve dakikliğine ışık tutmaktadır. Bunlar, halkın hem daimihem de her türlü acil sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak temel sağlık hizmet ve önlemlerini, hastaneleri, tıbbipersoneli ve bakım personelini, ilaçları, laboratuvarları, tıbbi tahlilleri ve benzerlerini güvence altına almaktadır.

Dünya ekonomisinde zaten bir süredir var olan ekonomik durgunluğa şimdi de koronavirüs salgını ve önümüzdeki dönemde yükselecek bir kriz riski eklenmiştir. “Birlik” yönündeki propagandaya rağmen, burjuva iktidarları mümkün olan her yolla tekel gruplarını desteklemektedir ve krizin yükünü halkların sırtına yükleyecektir. Bunun bedelini yine halklar ödeyemez ve ödemeyecektir!

“Bireysel sorumluluk” devlet ve hükümetlerin sorumluluğunun üzerini örtmek için bir mazeret gibi kullanılamaz. Bugün gerekli tedbirleri almak, halkın ihtiyaçlarını ve sağlığını kapitalist kârlılık sunağında kurban eden tekel gruplarını destekleme politikasına karşı da mücadele etmeyi gerektirmektedir.

Komünist ve İşçi Partileri olarak aşağıdaki maddeler çerçevesinde salgına karşı bütün gerekli tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz:

- Devlet fonuyla kamu sağlığı sistemlerinin derhal güçlendirilmesi, tam zamanlı doktor ve hemşire personelinin eksiksiz işçi haklarıyla istihdamı. Yoğun bakım üniteleri ile kamu sağlık hizmeti ve araştırma hizmetlerinin işlevini eksiksiz yerine getirebilmesi için gerekli olan bütün ihtiyaçların karşılanması.

- Bütün koruyucu gereçlerin (maske, eldiven, antiseptik, vb.) devlet tarafından halka ücretsiz olarak derhal temin edilmesi ve vurgunculukla mücadele. Kendi yaşamları pahasına hastanelerde mücadele veren sağlık personeline bütün koruyucu gereçlerin sağlanması.

- Emekçi-halk kesimlerinin gelirinin ve haklarının korunması. Sermayenin CoVID-19 salgını kılıfı altında kitlesel işten çıkarmalar yapmasına ve ücret hakları, çalışma süresi, izinler ve benzeri hususlara zarar vermeye çalışmasına engel olunması. İşçilerin işyerinde korunması için derhal harekete geçilmesi.

- Koronavirüs bahanesine sığınarak halkların demokratik haklarının kısıtlanmaması.

- Bugünkü durumda daha da adaletsiz ve kriminal hale gelmiş olan, ve uygulanan ülkelerdeki hayatı daha da zor hale getiren, tüm yaptırım ve ekonomik ambargolara son verilmesi, halkların sağlığının ve hayatının korunması için gerekli tüm tedbirlerin alınması.

- Emperyalist müdahelelere ve NATO’nunki gibi askeri tatbikatlara hayır denerek, kamusal kaynakların halk sağlığının finansmanına ve sosyal güvenlik sistemlerine, yani halkın temel ihtiyaçlarını desteklemek için kullanılmaya yönlendirilmesi.

İmzalayan partiler:

 

 1. Communist Party of Albania
 2. Communist Party of Argentina
 3. Communist Party of Armenia
 4. Communist Party of Australia
 5. Party of Labour of Austria
 6. Communist Party of Azerbaidjan
 7. Communist Party  of Bangladesh
 8. Communist Party of Belgium
 9. Brazilian Communist Party
 10. Communist Party of Britain
 11. New Communist Party of Britain
 12. Party of the Bulgarian Communists  
 13. Union of Communists in Bulgaria  
 14. Communist Party of Canada
 15. Communist Party of Chile
 16. Socialist Workers Party of Croatia
 17. Communist Party of Cuba
 18. AKEL, Cyprus
 19. Communist Party of Bohemia & Moravia
 20. Communist Party  in Denmark
 21. Communist Party of Denmark
 22. Egyptian Communist Party
 23. Communist Party of El Salvador
 24. Communist Party of Finland
 25. Communist Revolutionary Party of France
 26. Pole of Communist Revival in France
 27. Unified Communist Party of Georgia
 28. German Communist Party
 29. Communist Party of Greece
 30. Hungarian Workers Party
 31. Communist Party of India
 32. Communist Party of India (Marxist)
 33. Tudeh Party of Iran
 34. Workers Party of Ireland
 35. Communist Party of Ireland
 36. Communist Party of Israel
 37. Italian Communist Party
 38. Communist Party (Italy)
 39. Jordanian Communist Party
 40. Socialist Movement of Kazakhstan
 41. Workers Party of Korea
 42. Party of Communists of Kyrgyzstan
 43. Socialist Party of Latvia
 44. Socialist Party (Lithuania)
 45. Communist Party of Luxembourg
 46. Communist Party of Malta
 47. Communist Party of Mexico
 48. Popular Socialist Party - National Political Association, Mexico
 49. Nepal Communist Party
 50. Communist Party of Macedonia
 51. Communist Party of Norway
 52. New Communist Party of the Netherlands
 53. Communist Party of Pakistan
 54. Palestinian People’s Party
 55. Palestinian Communist Party
 56. Paraguayan Communist Party
 57. Peruan Communist Party
 58. Communist Party of Poland
 59. Portuguese Communist Party
 60. Philippines Communist Party [PKP 1930]
 61. Communist Party of Puerto Rico  
 62. Romanian Socialist Party
 63. Communist Party of the Russian Federation
 64. Russian Communist Workers Party
 65. Communist Party of the Soviet Union
 66. New Communist Party of Yugoslavia
 67. Communists of Serbia
 68. Communist Party of Slovakia
 69. South African Communist Party
 70. Communist Party of Spain
 71. Communist Party of the Workers of Spain
 72. Communists of Catalonia
 73. Galizan People's Union
 74. Communist Party of Sri Lanka
 75. Communist Party of Swaziland
 76. Communist Party of Sweden
 77. Sudanese Communist Party
 78. Syrian Communist Party
 79. Syrian Communist Party - Unified
 80. Communist Party, Switzerland  
 81. Communist Party of Turkey
 82. Communist Party of Ukraine
 83. Union of Communists of Ukraine
 84. Communist Party USA
 85. Communist Party of Venezuela