Links to the old web pages of KKE

The international sites of KKE gradually move to a new page format. You can find the previous versions of the already upgraded pages (with all their content) following these links:

KKE halkın kalbinin ve mücadelesinin attığı yerde en güçlü şekilde ortaya çıktı

9 Haziranda yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde tüm Yunanistan’da 9,25% oy toplayan Yunanistan Komünist Partisi önemli sonuçlar kaydetti. Özellikle KKE’nin işçi halkçı bölgelerde güç toplaması  çok önemlidir.

  • Atina, Pire ve Yunanistan'ın başkentine sınır komşusu olan diğer bölgeleri kapsayan, ülkedeki işçi sınıfının büyük bir bölümünün yaşadığı ve çalıştığı Attika bölgesinde bu şekilde %11lik oy topladı. Attika’da KKE, işçi sınıfının kaldığı bölgelerde ve belediyelerde %10'dan %22,88'e çıkan yüksek oranlarla yeniden üçüncü güç olmayı başardı.
  • %50'lik yüzdelerle ilk güç, büyük sanayi bölgesi LARCO'nun işçilerinin yaşadığı ve hayatta kalma mücadelesi verdiği köylerde ortaya çıktı. Ancak aynı zamanda kuzey Evia'nın Retsino köylerinde de yangınlarda "İnsanları yalnızca halk kurtarır!" sloganları yapıldı.  KKE, Kuzey Ege Bölgesi'nin tamamında ikinci, İkaria Adası'nda ise yüzde 41'lik oranla 1'inci parti oldu.
  • Thessalia bölgesinde KKE %10'u aştı ve önceki dönemde büyük çiftçi mitinglerin gerçekleştiği Agia Larissa gibi seçim bölgelerinde ilkleri elde ederek  yüzdelerini artırdı.
  • Maden işçilerinin istikrarlı müttefiki KKE ile mücadeleye devam ettiği Halkidiki köylerinde büyük artış olmuştur.
  • Batı Yunanistan, Epir(İpiros), Girit vb. gibi büyük kent merkezlerinde oranlar da artmıştır.
  • Seçim akşamı KKE Merkez Komitesi Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas seçim sonuçları ile ilgili şunları dile getirdi:

 

KKE Merkez Komitesi Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas, Avrupa parlamentosu seçim sonuçları hakkında yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Ülkede bugün KKE’nin çağrısına cevap vererek Partimize oy veren yüzbinlerce kişiye teşekkür eder onları selamlıyorum.

KKE'yi açık farkla yeniden 3'üncü güç olarak gösteren başta ülkenin en büyük bölgesi olan Attika olmak üzere büyük kent merkezlerinin halkını ve gençliğini selamlıyoruz.

   Toplamda KKE, oranlarını yükselttiği 2023 yerel seçimleri ve 2019 Avrupa parlamentosu seçimleri ile karşılaştırıldığında önemli bir artışa daha imza atmış oldu.

   Bu, KKE'nin daha geniş halk güçleriyle olan bağlarını teyit ediyor ve KKE'ye verilen oyların, daha önce verilen önemli mücadelelerde, doğrudan iletişim, diyalog ve iletişim için sürekli, sadece seçim öncesi değil, iş ve ikamet yerlerinde yılın her günü, çeşitli şekillerde halkla tartışarak, durdurulamaz çabalarımızla şekillenen ve daha istikrarlı bağları da ifade ettiğini kanıtlamış oluyor.

   Uzun süredir gerçekleşmekte olan bazı olumlu süreçler parlamento seçimlerinde ve işçi-halk hareketinde ifade edilmiştir.

    Şu anda YD hükümeti tarafından uygulanmakta olan hakim politikaya karşı şüpheci yaklaşım istikrarlaştırılmakta ve güçlendirilmekte ve işçi-halk güçlerinin burjuva partilerinden kurtarılması, itibarının artması ve KKE ile ilişkileri  ilerlemektedir.

  Elbette siyasi güçler halk açısından olumsuz olmaya devam ediyor, ancak hesaba katılması gereken bir güç var; ertesi gün gelecek zorluklar karşısında emekçi-halk mücadelesinin örgütlenmesine, karşı saldırıya, devrilişe katkıda bulunabilecek olan KKE.

   KKE’nin rolü her zaman ilgili yüzdeliklerden çok daha büyüktür, bu nedenle güçlendirilmesi, belirli koşullarda daha fazla etki birçok kez daha güçlü mücadelelere yol açacaktır.

   Büyük çekimser oyun önemli oranda YD hükümetine karşı protestonun yanı sıra hem burjuva siyasi sistemine hem de onun partilerine, ayrıca AB'ye ve onun Avrupa Parlamentosu gibi kurumlarına yönelik itibarsızlaşmayı içerdiğine inanıyoruz.

  Seçim öncesi yaşanan yozlaşma ve kritik sorunlardan ve özellikle bunların nedenlerinden uzaklaşma açısından yaşanan zorluklar, halkın isteksizliğini güçlendirdi.

  Bu görüşe dayanarak, bizim hakim olmadığımız bu tutum, yanlış yorumlanabilecek, tuzağa düşürülebilecek veya nihayetinde özümsenecek bir şekilde ifade edilip edilmediğine bakılmaksızın, aynı zamanda politik özelliklere de sahiptir.

 Dolayısıyla bundan sonra yapılması gereken, özellikle gençlerin bu protestonun, harekete aktif katılarak, bunun örgütlü mücadeleyle ifade edilmesi ve radikal özellikler kazandığı, bir bütün olarak KKE’nin devrimci politikalarıyla buluştuğu iddiasıdır.

  Artık kritik olan bir sonraki gündür. KKE, Avrupa parlamentosu gibi halk karşıtı kararların alındığı yerlerde de sesini güçlendirmek ve her şeyden önce ülkenin işçi-halk mücadelesini örgütlemek için  halkın ona verdiği gücü temsil edecektir.

   Yarından itibaren AB bağları, İyileştirme Fonu'nun önkoşulları, ülkemizin çok derinden müdahil olduğu iki emperyalist savaş burada olacak.

   Artan savaş harcamalarının Avrupa halklarına yeni yükler de eklenecektir. Çünkü onların planı, yaklaşmakta olan Avrupa ekonomik krizi nedeniyle burayı bir "savaş ekonomisine" dönüştürmektir.

KKE burada olacak :

- Başlatılan işçi-halk hareketinin yeniden örgütlenmesinin devamı için, bağlantıların tamamen değişimi için.

- Hem Avrupa Parlamentosu'nda hem de Yunan Parlamentosu'nda halk karşıtı Yönergeleri ve Talimatları ortaya çıkarmak ve önlemek için mücadele etmek için

- Savaşlarla, tekellerle, lobicilikle, yolsuzluklarla, sömürüyle AB'ye karşı mücadele yolunda halkların yürüdüğü tüm AB ülkelerinde işçi sınıfı, çiftçiler, aydınlar, gençler, kadınlarla mücadelenin koordinasyonunu özellikle güçlendirmek için

AB göründüğü kadar güçlü değildir. Halklar tedbirli olmalı ve kendi gücüne inanmalıdırlar.

Çünkü gerçekçi olan halkın çıkarına olandır. Yunan halkı, tüm Avrupa halkı son sözünü henüz söylemedi.

Güç ve sağlıcakla kalın! 

Mücadeleye devam!”.