Връзки към старите страници на ККЕ

Международните страници на ККЕ постепенно се прехвърлят на нов формат. Можете да намерите вече обновените страници (с цялото си съдържание) на следната връзка

Послание на Комунистическата Партия на Гърция за 60-та годишнина на Кубинската Революция

До Комунистическата Партия на Куба

Централен Комитет

Хавана

 

Скъпи другари

КПГ ви изпраща сърдечни другарски поздрави по повод 60-та годишнина от победата на кубинската революция на 1 януари 1959 година.

Кубинската революция, първата социалистическата революция на американския континент, на един дъх от най-силната империалистическа сила в цял свят, САЩ, беше едно от най-големите събития, белязали 20-тия век.

Тя потвърди жизнеността на марксизма-ленинизма и пролетарския интернационали-зъм. Добави в пантеона на работническата класа и бойците на световното револю-ционно движение личности като Фидел Кастро, Че Гевара, Камило Сиенфуегос, Вилма Еспин, Франк Пайс и други. Вдъхнови борбата на подтиснатите и експлоатираните в цял свят, даде действителен отговор  на фаталистичния мироглед, на компромиса с капиталистическия ред на нещата.

Кубинската Революция създаеде един нов тип държава, на работниците и на селяните, която не само успя да съкруши победоносно опитите за контрареволюция, но постави и основите за задоволяването на народните нужди, за социалните права, за които не могат дори и да мечтаят бедните и презряни хора на вашия континент. Тя подкрепя с безкористност и лишения национално-освободителни движения на народите от цял свят.

 

Скъпи другари,

В един период, който се характеризира от контра-революционния обрат в СССР и в други страни, там където комунистическото и революционното движение се сблъсква със сериозни трудности и е подложено на силния натиск на буржоазията и опортюнизма, кубинската революция е едно постижение, които може и трябва да бъде използвано за защита на историята и приноса на световното комунистическо движение, за укрепване на пролетарския интернационализъм и на борбата за социализъм.

 

С другарски поздрави

Отдел "Международни отношения" на ЦК на КПГ