Връзки към старите страници на ККЕ

Международните страници на ККЕ постепенно се прехвърлят на нов формат. Можете да намерите вече обновените страници (с цялото си съдържание) на следната връзка

19th Congress of the KKE

PEOPLE'S ALLIANCE - THE PEOPLE IN POWER

SOCIALISM NECESSARY AND TIMELY

11-14 APRIL 2013