Links to the old web pages of KKE

The international sites of KKE gradually move to a new page format. You can find the previous versions of the already upgraded pages (with all their content) following these links:

ABD, NATO ve AB’nin rolleri hakkında yaratılan beklentiler yalandır

YKP Basın Bürosu Kıbrıs’taki gelişmeler hakkında açıklamasında şunları belirtiyor:

Kuzey Kıbrıs’taki işgalci yetkililerin «KKTC’de» bulunan Yiğitler köyüyle,(Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türkler’in beraber yaşadığı)Pile köyünübağlayan yolu açmak için “izinsiz inşaat çalışmalarına” devam etmek yönündeki keyfi kararı ve BM güçlerine saldırması, “tampon bölgenin” bir kısmını istila etmesi ve “sözde devletin”kalitesini yükseltmek ve bölgede gerilimiarttırıpoldubitti yaratma niyetinde olduğunu göstermektedir.

İşgalci yetkililerin kararı, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta,Yunan, Kıbrıs ve Türk burjuvazisinin katılımıyla ABD, NATO ve AB’nin teşvik ettiği çok yönlü pazarlıkların yapıldığı bir dönemde alınmaktadır.

ABD, NATO ve AB’nin rolleri için yaratılan beklentiler yalandır. Uygulamada 50 senedir kendi sorumlulukları altındaki Kıbrıs’taki Türk işgali korunmakta ve Ada bölünmüş kalmaya devam etmekte ve Mağusa’da bulunan Kapalı Maraş’ın açılması da sürmektedir.

Bağımsız, birleşik Kıbrıs için, yani tek egemenliğe, tek vatandaşlığa ve tek uluslararası kimliğe sahip olan iki değil tek devlet içinişgalin sonlanması mücadelesi, burjuvaorta sınıfının ve emperyalist birliklerinin planlarının ve Kıbrıs’taki bölücü yolların bulunmasının, Ege’de ve Doğu Akdeniz’de emperyalist düzenlemelerinin reddedilmesini gerektirmekte ve halkların ortak mücadelesinin ihtiyacını vurgulamaktadır.

 

21.08.2023