Links to the old web pages of KKE

The international sites of KKE gradually move to a new page format. You can find the previous versions of the already upgraded pages (with all their content) following these links:

Avrupa Komünist İnisiyatifi: Varşova’da NATO karşıtı etkinlik

‘NATO ve AB halklar için daimi tehdit. Tek çıkış barış, sosyal haklar ve sosyalizm mücadelesinde’şiarıyla, NATO Zirve Toplantısı bahanesiyle, 8 Temmuz’da Varşova’da Avrupa Komünist İnisiyatifinin etkinliği gerçekleşti.

 

Etkinlikte 11 parti katılım gösterdi: KKE, İrlanda İşçi Partisi, İspanya Halkları Partisi, İtalya Komünist Partisi, Moldavya ‘Halk Direnişi’ Hareketi, Norveç Komünist Partisi, Macaristan İşçi Partisi, Polonya Komünist Partisi, Slovakya Komünist Partisi, İsveç Komünist Partisi, KP, Türkiye.

 

Varşova’daKKE delegasyonunun başında KKE Siyasi Büro üyesi, YorgosMarinos yer aldı.

 

YorgosMarinos konuşmasında başka şeylerin yanındaaşağıdaki ifadelerinaltını çizdi: ‘KKE, NATO, AB, emperyalist savaş ve müdahalelere karşı her gün mücadele ediyor. Yunanistan’ın bu planlara karışmamasını, emperyalist misyonlar için yurt dışına gönderilen askeri birliklerin geri dönmesini talep ediyor. Tüm dünyada komünistlerin öncü katkılarıyla mücadele daha etkin olacak, sermaye ve tekel karşıtı bir oryantasyon kazanarak işçi-halk hareketi güçlenecek, savaş, yoksulluk, işsizlik ve ilticanın esas nedenleri ortadan kalkacak.

 

Gelişmeler; kapitalist barbarlığın devrilmesi ve işçi sınıfı iktidarının, sosyalizmin inşa edilmesi, NATO ve AB’den kopuş ve yeni, halkların karşılıklı yarar ve çıkarlarına dayalı daha üstün uluslararası ilişkilerin yaratılması için toplumun öncü sınıfı, işçi sınıfının, baskı altında kalan diğer halk katmanları ile ittifak ve koordinasyon içinde, mücadelesini yükseltmeyi zorunlu kılıyor.

 

Avrupa Komünist İnisiyatifi, kurulduğu ilk günden itibaren NATO ve AB’ye karşı cephe açmıştır ve gelecek döneme ilişkin Avro-Atlantik üslerin her ülkeden uzaklaştırılması için çalışmalarına ağırlık verecektir’.

 

Avrupa Komünist İnisiyatifi’nin Komünist Parti temsilcileri, Varşova’da NATO-karşıtı müdahaleleri çerçevesinde, 9 Temmuz’da NATO-karşıtı gösterisinde, Dünya Barış Konseyi’nin yanında yer aldılar.    

 

 

 

11.07.2016