Links to the old web pages of KKE

The international sites of KKE gradually move to a new page format. You can find the previous versions of the already upgraded pages (with all their content) following these links:

YKP’nin Meclis önündeki mitingi

Hiçkimse bu olaylara seyirci kalmamalı! NATO’nun katliamlarına dahil olmayın!

YKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas, 11/3 pazartesi günü meclis önünde yapılan büyük mitingin açılış konuşmacısıydı. Konuşmasında Dimitris Kutsumbas,  YD hükümeti ve diğer partilerin, savaş bölgesini kana bulayan  emperyalist  savaşlara ve ABD ve NATO’nun tüm tehlikeli planlarına ülkemizi zorla dahil etmesine karşı halkı “sessizliğini” bozma çağrısında bulundu!»

YD hükümetinin yanı sıra  AB’nin de yarattığı savaş için de önümüzdeki seçimlerde halkın vereceği mesajın çok güçlü olması gerektiğini vurgulayarak, savaş karşıtı mesajın tüm Avrupa’da duyulmasını sağlayacak,  YKP’ye verilecek oyun olduğunu belirtti.”

İşçileri ve gençleri “Yunanistan’ın Filistin halkının katliam edilmesine,  Kızıldeniz ve Basra körfezindeki katliamlara dahil olmasına razı olmamasına, “Hydra” fırkateynin ve emperyalist misyonlarda görev yapan tüm Silahlı Güçlerin geri dönmesi için birlik olmaya çağırdı!”

Ukrayna’ya Avrupa askeri birliklerin gönderilmesi hakkında Fransız başbakan Makron’un   savaş destekli beyanlarını şu şekilde yorumladı: “Kapitalistlerin yeni kârlara yönelik doyumsuzluğu, insanları Ukrayna'yı Rusya'ya karşı "silah" olarak kullanan Avrupa-Atlantik bloğu çatışmasına yönlendirmektedir.Ve bu da elbette, ortaya çıkan Avrasya bloğunu  ve Çin'i küresel kapitalist sistemde ABD ile üstünlük mücadelesinde bir "hava yastığına" dönüşüyor.

YKP Genel Sekreteri, İsrail tarafından Filistin halkının soykırımının yanı sıra Ukrayna’daki emperyalist savaşın da sebeplerine analitik olarak değinerek, tüm emperyalist güçlerin bu durumdan sorumlu olduğunu vurguladı ve konuşmasını sonlandırırken kritik sorunlara vurgu yaptı:

“Hükümetin sözde ülkenin savunması için Yunan halkının ödediği altın değerindeki silah ve cephaneleri emperyalist savaş cephelerine göndermesini durdurmak için mücadelemizi güçlendirmemiz gerekmektedir.

Suda, Dedeağaç ve diğer Yunan topraklarında  bulunan ve diğer halkları katletmek için sığınak olarak kullanılan ve aynı zamanda misilleme için potansiyel hedefler haline gelen Amerikan üsleri hemen kapatılmalı. Ülkeyi emperyalist savaş planlarından kurtarmak ve halkımızla birlikte emperyalist birliklerden kopma mücadelesini güçlendirmeliyiz.

Artık ülkemizin ABD-NATO-AB emperyalist kanlı tasarılarının “önemli bir duruma” getirilmesine büyük bir HAYIR demenin zamanıdır.

Şimdi diğer halklarla, kendi ülkemizin halklarıyla dayanışmayla barış içinde yaşamaya kocaman bir EVET!

Dimitris Kutsumbas, işçilerin- halkın hakları ile azınlığın kârının birbiriyle bağdaşmadığının altını çizerek, ayırıcı çizginin şunlar olduğunu söyledi: “Ya Sermayeyle, AB ve NATO yanındasın ya da emekçiler ve onların ihtiyaçları tarafındasın!

Sömürü ve savaşların olduğu dünyanın yıkılması için tek kalıcı çözüm, gerçek halk refahının, dayanışmanın, halkların dostluğunun, barışın ve sosyalizmin olduğu bir toplum yaratmaktır!

YKPnin büyük mitingi, aktif bir hava kuvvetleri subayı olan Amalia Papasotiriou'nun konuşmasıyla başlarken, mitinge firkateyn misyonuna ve emperyalist savaşa katılmaya karşı olduklarını ifade eden genç askerler de katıldı.

 

 

12.03.2024