Links to the old web pages of KKE

The international sites of KKE gradually move to a new page format. You can find the previous versions of the already upgraded pages (with all their content) following these links:

KKE’nin umut verici önemli yükselişi!

İşçi-halk mücadelesinin örgütlenmesindeki  yeni güçler

Toplamda, KKE 368.000 oy ile %9.25 oran kaydederek önemli bir artış daha kaydetti. Bu, oranlarını yükselttiği 2023 genel seçimleri (7,7%) ve 2019 Avrupa parlamentosu (5,35%) seçimleri ile karşılaştığında önemli bir artıştır.

Bu, KKE’nin daha geniş halk kitleleri ile güçlü bir bağ oluşturduğunu belli etmekte ve KKE’ye verilen oyların daha önce yaşanan büyük mücadelelerde şekillenen daha istikrarlı bağları ifade ettiğini kanıtlamaktadır.

Uzun süredir gerçekleşmekte olan bazı olumlu süreçler parlamento seçimlerinde ve işçi-halk hareketinde ifade edilmiştir.

Şu anda YD hükümeti tarafından uygulanmakta olan hakim politikanın sorgulanması süreci istikrara kavuşturulmakta ve güçlendirilmekte, işçi-halk güçlerinin burjuva partilerinden kurtarılması, itibarının artması ve KKE ile ilişkileri ilerlemektedir.