Links to the old web pages of KKE

The international sites of KKE gradually move to a new page format. You can find the previous versions of the already upgraded pages (with all their content) following these links:

Vilnius’taki NATO Zirvesi Hakkında

Basın Bürosunun Açıklaması

Vilnius(Litvanya)’da 11-12 Temmuz 2023’de yapılan NATO Zirvesi,  şu andakiUkrayna’daki şiddetli savaş çatışmasının yanı sıra Hint Okyanusu bölgelerinde de kendini gösteren gerginlikler gibi, emperyalist savaşları ve rekabetleri körüklemektedir. Bu bölgeler hammadde, enerji, ticaret yolları, pazar payları yani sermayenin kârlarını paylaşma mücadelesinin kızıştığı bölgelerdir.

 

Daha somut olarak, NATO liderlerinintutumlarına bağlı olarak, aşağıdaki kararların alınması beklenmektedir:

- Gerici Zelenski hükümetine daha fazla siyasi garanti ve yeni asker yardımı ve bir “NATO- Ukrayna Konseyinin” kurulmasıyla NATO’nun Ukrayna savaşına katılımının derinleştirilmesi

-Ukrayna güçlerine yeni modern NATO silahlarının daha fazla tedarik edilmesi ve askeri kuvvetlerin eğitimi.

-NATO’nun savaşa hazır kuvvetlerini 300 bine çıkararak ve bunları Rusya ve Ukrayna ile komşu olan bölgelerde güçlendirerek NATO çok uluslu kuvvetlerinin ve “bölgesel planlarının” güçlendirilmesi. Yeni NATO güçleri Baltık’ta olduğu kadar Balkanlar’a da yayılması.

-NATO’nun Rusya’yı kuşatması dışında, Kuzey Kutbu’nun kontrolü için zıtlıklarla da bağlantılı olan Finlandiya ve İsveç ile genişlemesinin onaylanması ve 8 Kuzey Kutbu ülkesinden 7’sinin NATO üyesi olması.

-Avrupa-Atlantik monopollerinin saldırgan planlarına hizmet etmek için halkın sırtına milyarlarca avroluk yeni ekonomik yük bindirerek GSYİH’nın en az %2 olmak üzere üye devletlerin askeri harcamalarındaki artış,

-NATO’nun Çin ile yeni askeri çatışmasının “hazırlandığı”, ki bu geçen yıldan beri NATO’nun “Stratejik Konsepti”nde “tehdit” olarak tanımlandığı bir bölgede, Amerika-NATO planlarına karışan Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore gibi Hint Okyanusu bölgelerindeki ülkelerin NATO ile işbirliğinin genişlemesi,

-Emperyalist çatışmalar ve nükleer silahlar alanlarında kullanılmak üzere NATO’nun hazırlanması

 

Yeni Demokrasi hükümeti, SYRIZA ve PASOK gibi diğer Avrupa-Atlantik partilerinin desteğiyle, liman ve havaalanlarını halkımızı hedef alan suç planları için uygun hale getirerek, NATO’nun ihtiyaçlarına uygun olan askeriteçhizat harcamalarını arttırarak, Yunan askeri kuvvetlerinin NATO birliklerince yönetilmesi, ülkede ABD-NATO üslerini geliştirerek, Ukrayna’ya silah ve cephane göndererek bu tehlikeli planların gerçekleştirilmesinde çok büyük sorumluluklar üstlenmektedir.

Yunan burjuvazsının ve müttefiklerinin çıkarlarına hizmet eden bu politika, halkımıza ve Yunan adalarının, genel olarak ülkenin egemenlik haklarına aykırı, Yunan-Türk ilişkilerinde Ege’de üzücü bir uzlaşmaya doğru gidildiğinin habercisidir. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin NATO harekât haritalarındankaldırıponun yerine coğrafi koordinatların getirilmesi, ABD’nin inisiyatifiyle Çanakkaleve İstanbul Boğazlarının “Türk Boğazları” olarak adlandırılması tesadüf değildir.

Şimdi halkımızın mücadelesi güçlendirilmelidir:

  • Yunanistan’ın Ukrayna’daki emperyalist savaştan çekilmesi
  • Ülkemizdeki ABD-NATO üslerinin kapatılması
  • Yunan askeri güçlerini ve silah sistemlerini sınırlar dışında gönderilmesinin durdurulması
  • Halkın kendi ülkesine hakim olması ve iktidarı kendi ellerine almasıyla NATO-AB’den çıkması

 

10.07.2023