Links to the old web pages of KKE

The international sites of KKE gradually move to a new page format. You can find the previous versions of the already upgraded pages (with all their content) following these links:

YKP Kıbrıs Örgütü

Yunan Göçmenler ve Kıbrıslı işçiler faşistlerin ırkçı zehrini reddetmeliler

YKP Kıbrıs, faşist suç gruplarının Baf ve Limasol’da son günlerde göçmen ve mültecilere karşı yapılan saldırıları kınamaktadır. Göçmenler, emperyalist savaşların ve göç, mutsuzluk, işsizlik ve fakirliğe sebep olan emperyalist ''barışın''  kurbanlarıdır. Kıbrıs’taki Yunan işçiler göç ve mülteciliğin kapitalizm ve emperyalist savaşlardandoğduğunu çok iyi bilmektedir.

İstismarcılar, emperyalistler, AB, NATO, hükümetler, halkın kanını dökenler, yerinden edilenleri ne koruyabilmekte ne de korumak istemektedir. Bu sebeple, onları evlerinden ettikten sonra ilk geldikleri ülkede sınır dışı etme, baskı ve hapsetme politikasını sürdürmektedirler.

Yunan göçmenler ve Kıbrıslı işçiler faşistlerin ırkçı ve yabancı düşmanlığını reddetmeleri gerekmektedir. Oklarını bir parça ekmek kazanmak için göç eden çaresiz işçilere değil, mülteci ve göçün gerçek nedenlerine, sömürücü kapitalist sisteme doğrultmalıdırlar. Gençlerin ve halkın acı çekmesinin sorumluları göçmen ve mülteciler, diğer millet ve  başka dinden işçiler değildir. Haksızlık ve sömürünün, yaşadığımız bunca şeyin sorumlusu, patronların çıkarına hizmet eden ve onlara bizi tüketme hakkını veren hükümetlerin ve AB’nin politikasıdır.

YKP ve YKG (Yunanistan Komünist Gençliği), adaletsizliğin ve sömürünün kurbanlarını hedef alan faşist-ırkçıların hiçbir yerde yer bulamamaları için ırkçı-milliyetçi zehirle her gün mücadele etmektedir.

Yunan göçmenleri ve Kıbrıs işçileri, Ukrayna’daki emperyalist savaşa ve ölüm ve mülteciliğe sebep veren diğer savaşlara karşı mücadelemizi güçlendirmeye çağırıyoruz. Göçmen ve mültecilerle dayanışmamızı güçlendiriyoruz. Yunanistan’dan edindiğimiz tecrübe, işçi-halk hareketinin faşistleri tekrar deliklerine sokacak güce ve yönteme sahip olduğunu göstermiştir. 

Yunan göçmenleri, 4 Eylül  Pazartesi saat 7’de Limasol’daki İdare Meydanında faşist suç gruplarının faaliyetlerini kınamak için yapılacak mitinge katılmaya çağırıyoruz.


04.09.2023